Oferta

W ofercie między innymi:

ule, ramki, beleczki
podkarmiaczki, maty słomiane, zatwory
rojnice, transportówki, skrzynki transportowe
uliki weselne, uliki odkładowe
poławiacze pyłku, leje
izolatory, kraty odgrodowe
podkurzacze, paliwko do podkurzacza
dłuta, odsklepiacze, zmiotki
drut, zasuwki, gwoździe
sita do miodu, dozowniki, pajączki
stroje: bluzy, kapelusze ochronne, rękawice
pozostały drobny sprzęt pszczelarski
pokarm dla pszczół: ciasto, inwert,
preparaty wzmacniające, kwasy
literatura i prasa pszczelarska
słoiki, nakrętki, etykiety
miodarki, odstojniki, wanienki
węza pszczela
oraz wiele innych produktów...

    Z A P R A S Z A M Y